CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Theo luật pháp Việt Nam, một sản phẩm mỹ phẩm sản xuất tại Việt Nam hoặc nhập khẩu vào Việt Nam phải trải qua thủ tục công bố mỹ phẩm trước khi được bán ra thị trường. Đặc biệt, các tổ chức hoặc cá nhân lưu hành các sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường phải có trách nhiệm xin giấy phép thông qua công bố sản phẩm mỹ phẩm từ các cơ quan có thẩm quyền cũng như chịu trách nhiệm về an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm.

Giấy chứng nhận nhà máy đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do BỘ Y TẾ TPHCM cấp phép

Giấy chứng nhận nhà máy đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm do BỘ Y TẾ TPHCM cấp phép

Chủ doanh nghiệp là tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tung sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường chỉ được phép đưa vào lưu thông khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về an toàn, hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành kiểm tra sau giao dịch khi các sản phẩm đang được bán ra thị trường.

Sau đây là các điều kiện và danh sách các loại mỹ phẩm phải tuân thủ bắt buộc.

Điều kiện để áp dụng:

– Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm vào lưu thông trên thị trường phải có chức năng kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.

– Việc công bố các tính năng của sản phẩm mỹ phẩm (mục đích sử dụng sản phẩm) phải đáp ứng các hướng dẫn của ASEAN về tính năng công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là tổ chức, cá nhân có tên ghi trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm và chịu trách nhiệm về sản phẩm mỹ phẩm trên thị trường và phải có giấy phép kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam.

Các nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu sản phẩm mỹ phẩm có thể tự mình tiến hành thủ tục trong thông báo sản phẩm mỹ phẩm hoặc ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân khác đáp ứng các điều kiện theo quy định để làm điều này.

Hình ảnh sản xuất, gia công mỹ phẩm thực tế tại nhà máy của DẠ THẢO LAN

Hình ảnh sản xuất, gia công mỹ phẩm thực tế tại nhà máy của DẠ THẢO LAN

Hồ sơ công bố mỹ phẩm bao gồm các tài liệu sau:

• Báo cáo công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 phiên bản) với dữ liệu công bố (phiên bản mềm của báo cáo công bố);

• Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu hành sản phẩm vào thị trường (có chữ ký và con dấu của doanh nghiệp). Trong trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước, nhưng các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất phải có bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có công chứng pháp lý).

• Bản chính hoặc bản công chứng thư ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm được ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường tại Việt Nam (áp dụng cho nhập khẩu hoặc mỹ phẩm trong nước mà tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm vào thị trường, không phải là nhà sản xuất). Đối với sản phẩm nhập khẩu, thư ủy quyền phải là bản sao có công chứng và lãnh sự được hợp pháp hóa theo quy định của pháp luật, trừ khi được miễn hợp pháp hóa lãnh sự liên quan đến các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thư ủy quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 6 của Thông tư này.

• Giấy chứng nhận bán hàng miễn phí (CFS) chỉ được áp dụng cho công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu đáp ứng các yêu cầu sau: (i) CFS được cấp bởi lãnh thổ hiện tại phải có bản gốc hoặc được công chứng hợp pháp và vẫn còn trong ngày hiệu lực. Trong trường hợp CFS không được cung cấp trong ngày hết hạn, nó phải là một chứng chỉ vừa được cấp trong vòng 24 tháng; (ii) CFS phải được lãnh sự hợp pháp hóa theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp miễn trừ hợp pháp hóa lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Tùy thuộc vào loại mỹ phẩm, luật pháp Việt Nam yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác nhau chịu trách nhiệm nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm. Đối với việc xuất khẩu mỹ phẩm, Cục Quản lý thuốc – Bộ Y tế có trách nhiệm nhận hồ sơ công bố. Đối với mỹ phẩm được sản xuất bởi các tổ chức, cá nhân, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa mỹ phẩm ra thị trường sẽ áp dụng hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất. Sản phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu sẽ được coi là sản phẩm sản xuất trong nước.

Kết quả xử lý hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc từ chối cấp số lượng nhận báo cáo công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Số biên nhận báo cáo công bố sản phẩm mỹ phẩm có giá trị trong 05 năm kể từ ngày ban hành. Sau khi hết hạn 05 năm, nếu các tổ chức hoặc cá nhân muốn tiếp tục bán sản phẩm trên thị trường, họ phải công bố lại trước khi hết hạn nhận được báo cáo công bố sản phẩm mỹ phẩm và phải trả một khoản phí theo quy định.

Ấn phẩm này được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật về các vấn đề pháp lý và không cấu thành tư vấn chuyên nghiệp.

Với những quy định cũng như các giấy tờ thủ tục rất phức tạp như thế, chắc hẳn các nhà sản xuất kinh doanh mỹ phẩm sẽ rất ngỡ ngàng, đặc biệt là người mới vào nghề. Chính vì thế, Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Dạ Thảo Lan chúng tôi sẽ là người đứng ra lo liệu thủ tục tiến hành công bố mỹ phẩm này cho khách hàng của mình để đảm bảo những thủ tục chính xác và nhanh chóng nhất. Đây cũng là cách mà chúng tôi chăm sóc khách hàng của mình tận tình chu đáo nhất. Đấn với công ty chúng tôi, bạn sẽ không phải lo lắng về các dịch vụ cũng như bất kì thủ tục nào.

YouTube video

GIA CÔNG MỸ PHẨM BB CREAM | CÔNG THỨC ĐỘC QUYỀN